[X]

[ Album Art] Màu Xanh

Lưu ý

  • ảnh được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau
  • Có 1 số ảnh đơn thuần chỉ là art nên sẽ không thuộc bất kì anime hay Manga nào

199119_p0.jpg
1179391_p0.jpg
1330127_p0.jpg
1401511_p0.jpg
2124806_p0.jpg
4037340_p0.jpg
12039366_p0.jpg
13190431_p0.jpg
13461444_p0.png
18006877_p0.jpg
18561946_p0.png
23276396_p0.jpg
24648275_p0.jpg
31839678_p0.jpg
32272965_p0.jpg
36385698_p0.jpg
37736449_p0.png
40214982_p0.jpg
41996251_p0.jpg
46753422_p0.jpg
47975791_p0.jpg
52114392_p0.jpg
52809375_p0.jpg
53526345_p0.jpg
56167711_p0.jpg
60949279_p0.jpg
61282205_p0.png

Xem ảnh trên Facebook :

Từ khóa:
  • Theo dõi Fanpage:
Bình luận