Bot Heni

Bot Heni

Tài năng thì có hạn, thủ đoạn chả có gì, là đồ đệ chính tông của bang phái Thần Gió, với võ công tuyệt thế Chém Bão Thần Điêu. Mong các bậc tiền bối chớ thủ hạ vô tình hãy nương tay mà giúp đỡ!!
[X]
[X]