[X]

Hàng loạt bộ anime mùa thu 2018 bị hoãn chiếu: Ít nhất là 14 ngày và nhiều nhất là 28 ngày

Như vậy năm 2019 sắp tới. Hòa trong không khí vui vẻ đón chào năm 2019, thấp thoáng đâu đó là sự đượm buồn của các khán giả Anime. Bởi vì trùng lịch nghỉ lễ tại Nhật Bản (họ ăn tết truyền thống theo tết Tây) nên sẽ có một số bộ anime bị hoãn chiếu.