Tag: ,

Tác giả tiểu thuyết “Mộ đom đóm” vừa qua đời!

Nhà văn Nosaka Akiyuki tác giả của tác phẩm lừng danh “Mộ đom đóm” – bộ tiểu thuyết đã từng được chuyển thể thành...

Đọc thêm